ZAMÓWIENIA

Kraków, 22.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Opiekun w żłobku.

 

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę brutto  za godzinę zegarową poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną.

 

Termin składania ofert upływa: 28.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Poradnictwo - opieka nad osobą zależną  POP”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu w wieku powyżej 50 roku życia. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu.

 

 

W ofercie prosimy podać cenę brutto za godzinę zegarową poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną.

 

Termin składania ofert: 28.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Poradnictwo - opieka nad osobą zależną  AS”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu   12 418 77 63.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu w wieku powyżej 30 roku życia. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Opiekun w żłobku.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2018r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Opis oferty

 

Załącznik 1

 

Załącznik2

 

Załącznik 3 

 

 


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z Coachingu w liczbie do 60h zegarowych wsparcia w formie indywidualnej i grupowej dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę za godzinę zegarową coachingu.

 

Termin składania ofert: 08.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Coaching AS

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu   12 418 77 63.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie coachingu  w formie indywidualnej i/lub grupowej  dla osób powyżej 30 roku życia w liczbie do 60h zegarowych. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Opis oferty

Załącznik 1

Załącznik2

Załącznik 3 

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z Coachingu w liczbie do 60h zegarowych wsparcia w formie indywidualnej i grupowej dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę za godzinę zegarową coachingu.

 

Termin składania ofert: 08.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Coaching POP

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie coachingu  w formie indywidualnej i/lub grupowej  dla osób powyżej 50 roku życia w liczbie do 60h zegarowych. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Opis oferty

Załącznik 1

Załącznik2

Załącznik 3 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty - w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” (nr umowy POWR.02.16.00-00-0029/16) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa) - w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników Akademii Partycypacji Publicznej.

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego  (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) (do 3.09.2018 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do biura), przesłać pocztą tradycyjną (wiążąca jest data nadania) lub elektroniczną (adres e-mail: oferta@kolping.pl) do dnia 3.09.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 Przedmiotem oferty jest umożliwienie przeprowadzenia konferencji  w terminie 16-18.10.2018 co oznacza:

•          zapewnienie sali konferencyjnej dla 50 osób (13,5 godz. zegarowe/ 18 godz. dydaktycznych),

•          zapewnienie wyżywienia: tj.: 3 przerwy kawowe,  2 obiady, 1 obiadokolację i 1 kolację dla 50 osób oraz 2 noclegi ze śniadaniem dla 50 osób

Lokalizacja:

Hotel min. 3* w woj. małopolskim – w miejscowości Kraków oraz do 100 km od Krakowa.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

                                                  - Zapytanie ofertowe na organizację Akademii Partycypacji Publicznej

                                                  - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

                                                  - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

                                                  - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

                                                 

 


 

Rozeznania rynku na doradcę zawodowego w ramach projektów POP - pobierz

 

 


 

Rozeznania rynku na doradcę zawodowego w ramach projektów AS - pobierz

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Brzesko.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Oświęcim.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Wadowice.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Brzesko

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Wadowice

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Oświęcim

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON