ZAMÓWIENIA

Aktualne!

Kraków, 24.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – rozszerzony (min. 30 godz. teorii/min. 40 godz. praktyki).

 

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2019r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Zalacznik 1 - formularz oferta kurs prawo jazdy kat. B

Zalacznik 2 - oswiadczenie AS

Zalacznik 3 - klauzula informacyjna AS

 


 

Kraków, 19.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kadry i płace.

 

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2019r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Załącznik 1 - kurs kadry i place

Załącznik 2 - oświadczenie AS

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna

 


 

Kraków, 15.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2019r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania

 

Załącznik 1 - kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

Załącznik 2 - oświadczenie AS

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna

 


 

Kraków, 22.03.2019 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia.
 
Termin składania ofert: do dnia 29.03.2019r. do godz. 12:00.

 


Oferta

 

Załącznik 1 - kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Załącznik 2 - oświadczenie AS

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna

 


 

Kraków, 15.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup pakietu dla UP (pendrive oraz notes z długopisem).

 

  

Termin składania ofert upływa: 25 lutego 2019 r. godz. 23.59

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Pakiet dla UP POP”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Załącznik nr 1 wzór oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – logotypy pendrive

Załącznik nr 5 – logotypy notes

Opis zamówienia

 

 


 

Kraków, 15.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup pakietu dla UP (pendrive oraz notes z długopisem).

 

Termin składania ofert upływa: 25 lutego 2019 r. godz. 23.59

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „ Pakiet dla UP AS”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – logotypy pendrive

Załącznik nr 5 – logotyp[y notes

Opis zamówienia

 

 


 

Kraków, 14.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Kasjer fakturzysta z  obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania”.

 

Termin składania ofert: do dnia 21.02.2019r. do godz. 17:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁACZNIK NR 2

 

ZAŁACZNIK NR 3

 

 

 


 

Kraków, 10.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Opiekun w żłobku.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.01.2019r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

Kraków, 22.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Opiekun w żłobku.

 

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę brutto  za godzinę zegarową poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną.

 

Termin składania ofert upływa: 28.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Poradnictwo - opieka nad osobą zależną  POP”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu w wieku powyżej 50 roku życia. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu.

 

 

W ofercie prosimy podać cenę brutto za godzinę zegarową poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną.

 

Termin składania ofert: 28.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Poradnictwo - opieka nad osobą zależną  AS”

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu   12 418 77 63.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi w liczbie do 45 h zegarowych wsparcia indywidualnego dla Uczestników Projektu w wieku powyżej 30 roku życia. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

OPIS

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu Opiekun w żłobku.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2018r. do godz. 12:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Opis oferty

 

Załącznik 1

 

Załącznik2

 

Załącznik 3 

 

 


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z Coachingu w liczbie do 60h zegarowych wsparcia w formie indywidualnej i grupowej dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę za godzinę zegarową coachingu.

 

Termin składania ofert: 08.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Coaching AS

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu   12 418 77 63.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie coachingu  w formie indywidualnej i/lub grupowej  dla osób powyżej 30 roku życia w liczbie do 60h zegarowych. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Opis oferty

Załącznik 1

Załącznik2

Załącznik 3 

 

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z Coachingu w liczbie do 60h zegarowych wsparcia w formie indywidualnej i grupowej dla Uczestników Projektu.

 

W ofercie prosimy podać cenę za godzinę zegarową coachingu.

 

Termin składania ofert: 08.11.2018r.

 

Miejsce składania ofert: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Coaching POP

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67.

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie coachingu  w formie indywidualnej i/lub grupowej  dla osób powyżej 50 roku życia w liczbie do 60h zegarowych. Zajęcia zaplanowano w 4 Centrach Wsparcia „Kolping” w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Opis oferty

Załącznik 1

Załącznik2

Załącznik 3 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty - w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” (nr umowy POWR.02.16.00-00-0029/16) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa) - w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników Akademii Partycypacji Publicznej.

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego  (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) (do 3.09.2018 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do biura), przesłać pocztą tradycyjną (wiążąca jest data nadania) lub elektroniczną (adres e-mail: oferta@kolping.pl) do dnia 3.09.2018 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 Przedmiotem oferty jest umożliwienie przeprowadzenia konferencji  w terminie 16-18.10.2018 co oznacza:

•          zapewnienie sali konferencyjnej dla 50 osób (13,5 godz. zegarowe/ 18 godz. dydaktycznych),

•          zapewnienie wyżywienia: tj.: 3 przerwy kawowe,  2 obiady, 1 obiadokolację i 1 kolację dla 50 osób oraz 2 noclegi ze śniadaniem dla 50 osób

Lokalizacja:

Hotel min. 3* w woj. małopolskim – w miejscowości Kraków oraz do 100 km od Krakowa.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

                                                  - Zapytanie ofertowe na organizację Akademii Partycypacji Publicznej

                                                  - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

                                                  - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

                                                  - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

                                                 

 


 

Rozeznania rynku na doradcę zawodowego w ramach projektów POP - pobierz

 

 


 

Rozeznania rynku na doradcę zawodowego w ramach projektów AS - pobierz

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Brzesko.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Oświęcim.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy”  o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy AS”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Wadowice.

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Brzesko

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Wadowice

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego w celu prowadzenia Centrum Wsparcia do obsługi uczestników projektu „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”. o powierzchni min. 10 m2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ofercie prosimy podać cenę za najem w kwocie brutto w PLN za m2 oraz całościowy metraż wynajmowanego lokalu.

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r.  do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

 

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  12 418 77 67, 12 418 77 63.

 

Na kopercie lub w tytule wiadomości proszę umieścić napis „Lokal Użytkowy POP”

 

Oferta nadesłana po terminie nie będzie brana pod uwagę.

 

 

Poniżej znajduje się opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni min. 10 m2, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, oraz  WC (dostoswane do osób z niepełnosprawnościami),  zapewnionym dostępem do zaplecza socjalnego oraz możliwością umieszczenia szyldu promocyjnego w widocznym miejscu na zewnątrz.

 

2. Miejsce: miasto Oświęcim

3. Okres najmu: 01.08.2018r. - 30.06.2020r.

 

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON