WYDARZENIA
03
08.2018
 
O wartościach podczas seminariów w Jarosławiu, Luborzycy i Makowie

 

W upalnym i wakacyjnym miesiącu lipcu rozpoczęliśmy realizację seminariów pn. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w projekcie  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Godność człowieka - moja, twoja, nasza”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu ASOS 2018.

 

Pierwsze seminarium odbyło się w Jarosławiu, gdzie 16.07.br. miejscowy KKS działający przy tamtejszej prężnej Rodzinie Kolpinga gościł 5 przedstawicielek KKS z odległego Oświęcimia. Przybyły one tu bowiem, gdyż oba kluby mają wiele wspólnych doświadczeń w działaniach na rzecz seniorów w realiach średnich miast, gdzie władze starają się dostrzegać problemy ludzi starszych. Interesująca była zatem wymiana dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć podczas uporządkowanej dyskusji zaangażowanych seniorek, której ramowy charakter starał się nadać prowadzący seminarium Krzysztof Wolski - sekretarz naczelny Związku Centralnego. Na wstępie przedstawione zostały kryteria usług społecznych, którymi są: indywidualna potrzeba i jej wymiar społeczny, regularność i wynikająca z tego trwałość i samowystarczalność oraz nie zawsze konieczne nowatorstwo. W dalszej dyskusji próbowano zidentyfikować instytucje pomocy społecznej i organizacje działające na rzecz seniorów w obu lokalnych środowiskach. Zapisano ich sporą listę od MOPS i Rady Seniorów przy burmistrzu po Caritas i parafialne zespoły charytatywne. Ta imponująca lista niestety nie zaspokaja najżywotniejszych interesów osób 60+, gdyż ich potrzeby skupiają się głównie na obszarze zdrowia i rehabilitacji. A te nie należą zasadniczo do zadań w/w instytucji. Toteż zastanawiano się nad podjęciem próby stworzenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych diagnozujących potrzeby seniorów i poszukujących placówek oferujących usługi społeczne na rzecz seniorów na zasadzie priorytetowej.

 

Kolejne seminarium na powyższy temat odbyło się nazajutrz 17.07.br. w Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy pod Krakowem. Tamtejsza senioralna grupa samopomocowa gościła przedstawicieli seniorów z Lipnicy Małej na Orawie. Tu z kolei ulewny deszcz i  burza starały się zagłuszyć ożywioną dyskusję na temat jak i z czego zbudować  lokalną bazę danych obejmującą instytucje pro- i senioralne w terenie typowo wiejskim. Zwykle są to jedynie Urząd Gminy wraz z wójtem, który nie zawsze docenia seniorów oraz parafia tradycyjnie stojąca seniorami, a zwłaszcza seniorkami. Do tego dochodzą Koła Gospodyń i  zespoły folklorystyczne, gdzie seniorzy przekazują młodszym swe doświadczenia muzyczne i poetyckie. Uczestnicy seminarium starali się rozpoznać wartości chrześcijańskie, jakimi powinny cechować się usługi społeczne. Oprócz występującej w tytule projektu godności, wymieniali: solidarność i odpowiedzialność. Niektórzy seniorzy dodawali jeszcze poszanowanie dobra wspólnego. Natomiast wartość znana jako pomocniczość jest nierozpoznawalna i słabo zdefiniowana wśród społeczności senioralnej.

 

Trzecie z kolei seminarium nt. rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnym odbyło się w Makowie Podhalańskim, gdzie działa jedyny na tym terenie KKS prowadzący Dzienny Dom Seniora, korzystający z dotacji powiatowych. Wraz z lokalną Rodziną Kolpinga jest on inicjatorem lub współorganizatorem lokalnych wydarzeń jak senioriada, festiwal koronkarski, obchody rocznic patriotycznych i jubileuszy. Zaproszeni goście z grupy senioralnej z Wadowic z wielkim zainteresowaniem słuchali o tych doświadczeniach i podziwiali zaangażowanie liderów makowskiego KKS-u. Później wspólnie zastanawiano się, jak nawiązać lokalną współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz seniorów w sytuacji braku otwartości ze strony władz miasta Wadowice, a także wobec niewielkiego potencjału lokalnej grupy senioralnej. Rozwiązaniem może być poszerzenie grupy o członków gminnej Rady Seniorów i wyznaczenie sobie konkretnych zadań i terminów ich realizacji.

 

Kolejne seminaria odbędą się już w nadchodzącym miesiącu sierpniu.

 

Oprac. Krzysztof Wolski

 

« powrót
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 

Created by Agencja Interaktywna NEGON