AKTUALNE PROJEKTY
01
07.2016
 
Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia

 

Od czerwca 2016 r., Mieszkańcy Małopolski mogą uczestniczyć w projektach aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo  zamieszkujące powiaty: wielicki, olkuski, brzeski, wadowicki, oświęcimski oraz miasto Kraków. Projekty Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia oraz Małopolskie Aktywne Kobiety zakładają wzmocnienie kompetencji zawodowych osób w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia poprzez różnorodne ścieżki aktywizacyjne.

 

W ramach projektu Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia zapewniamy:

 

wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania określającego niezbędne działania jak szkolenia/staże
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach dostosowanych do potrzeb beneficjentem i rynku pracy, które każdorazowo są „szyte na miarę”. Zakończenie szkolenia wiąże się z nabyciem konkretnych kwalifikacji. W szczególności zachęcamy do udziału osoby chętne by zrealizować szkolenia komputerowe, językowa, zawodowe.
podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera poprzez udział w kursach specjalistycznych typu ECDL Base/ECDL Profile. Zapewniamy także bezpłatne konsultację z informatykiem oraz stanowisko komputerowe.
zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 3- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy. Poprzez współpracę pracodawców z pośrednikiem pracy zapewniamy stałą bazę ofert.
ofertę subsydiowanego zatrudnienia poprzez zapewnienie zatrudnienia przez okres 12-miesięcy
ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy ze strony doradcy zawodowego oraz psychologa.

 

Dodatkową formą wsparcia skierowaną do Uczestników Projektu jest możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów przejazdu na wybrane formy wsparcia (staże/szkolenia), zapewnienie opieki nad osobami zależnymi na czas trwania stażu/szkolenia, a także uzyskanie stypendium szkoleniowego/stażowego.

 

Obecnie wsparciem w ramach projektu Rozwój i praca aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia objętych jest 121 osób. Na chwilę obecną, prowadzimy jedynie rekrutację rezerwową, gdyż wykorzystaliśmy limit osób, które możemy włączyć do działań projektowych.

 

Do złożenia formularzy rezerwowych zapraszamy osoby poszukujące pracy (zarówno bezrobotne jak i bierne zawodowo) w wieku 50+.  
zamieszkujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Kolping, gdzie pracownicy udzielą wszelkiej informacji.  

 

KRAKÓW                                    
Centrum Wsparcia „Kolping”
,  ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel.: 12 418 77 67
50.krakow@kolping.pl
kobieta.krakow@kolping.pl

 

OŚWIĘCIM
Centrum Wsparcia „Kolping”
,   ul. Zagrodowa 1, 32 - 600 Oświęcim
tel.: 512 718 056
50.oswiecim@kolping.pl
kobieta.oswiecim@kolping.pl

 

WADOWICE
Centrum Wsparcia „Kolping”
, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 13, 34-100 Wadowice
tel. 512 719 298, 33 873 21 10
50wadowice@kolping.pl
kobieta.wadowice@kolping.pl

 

Projekt  „Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

« powrót
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 

Created by Agencja Interaktywna NEGON