AKTUALNE PROJEKTY
01
05.2017
 
Model zatrudnienia młodzieży - międzynarodowy projekt partnerski

Projekt "Model of Youth development for employment” (Młodzieżowy Model Zatrudnienia) obejmuje trzy organizacje partnerskie - dwie z krajów UE: Polskę i Rumunię, a także jedną z Bałkanów Zachodnich: Serbię.


Projekt promuje wysoką jakość pracy z młodzieżą, z włączeniem integracji i współpracy międzynarodowej. Głównym celem projektu w zakresie edukacji pracowników młodzieżowych z trzech krajów jest zwiększanie zdolności do znalezienia pracy dla młodzieży przy użyciu różnych dostępnych zasobów i mechanizmów oraz zapewnienie pracownikom umiejętności niezbędnych do pracy z młodymi ludźmi oraz aktywnego działania na rynku pracy. Projekt jest częścią długoterminowej perspektywy i ma na celu osiągnięcie trwałego efektu.


Projekt ma na celu

  • Pielęgnację współpracy i wymiany wiedzy w obszarze pracy młodych z naciskiem na zwiększenie szans na zatrudnienie młodych pomiędzy Krajami Programowymi (Polska, Rumunia), oraz Krajem Partnerskim z regionu Bałkanów (Serbia). Dzięki utworzeniu i poprawie partnerstwa pomiędzy organizacjami aktywnymi w obszarze pracy młodych projekt zmotywuje młodych ludzi by stawali się bardziej aktywni na rynku pracy.
  • Poprawę jakości pracy młodych oraz edukacji nieformalnej we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, a zwłaszcza w Serbii, dzięki edukowaniu młodych pracowników.
  • Promocję międzynarodowej mobilności edukacji nieformalnej pomiędzy Krajami Programowymi i Partnerskimi, ukierunkowaną szczególnie na młodych ludzi z mniejszymi możliwościami, mającą na celu poprawę poziomu kompetencji uczestników i poprawę ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzięki utworzeniu osi współpracy między organizacjami młodych Kolpinga opartych na działaniach mobilnych.
  • Wzmocnienie organizacji młodych by miały większy wpływ na promocję zatrudnienia młodych dzięki realizacji projektu budowania zdolności i współpracy w celu stworzenia sieci i rozwoju nauki przez interakcję i działań z nią związanych w celu poprawy efektywności zbierania nowych pomysłów, metod i narzędzi, oraz zarządzaniu ich realizacją.

WIĘCEJ: http://modelyde.net/

« powrót
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 

Created by Agencja Interaktywna NEGON