KS. ADOLPH KOLPING

Bł. ks. Adolph Kolping (8.12.1813 - 4.12.1865) – katolicki ksiądz, założyciel międzynarodowej wspólnoty katolickiej zwanej dziś Dziełem Kolpinga.

 

Urodził się 8 grudnia 1813 r. w małej miejscowości Kerpen niedaleko Kolonii w ubogiej, wielodzietnej rodzinie pasterza. Po ukończeniu szkoły podstawowej, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny - mimo kiełkującego powołania – podjął naukę i pracę w zakładzie szewskim. Po uzyskaniu tytułu czeladnika dzięki finansowemu wsparciu życzliwych mu ludzi podjął dalszą naukę w gimnazjum w Kolonii, zdał celująco maturę oraz ukończył studia teologiczne na uniwersytetach w Monachium i Bonn. W dniu 13 kwietnia 1845 r. w wieku 32 lat przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz w parafii w Elberfeld w Zagłębiu Ruhry wraz z nauczycielem tamtejszego gimnazjum złożył parafialny Związek Czeladników w celu pomocy młodym, bezrobotnym chłopcom poszukującym wsparcia duchowego i materialnego.

 

W 1849 r. został mianowany wikariuszem katedralnym w Kolonii, gdzie 6 maja 1849 r. założył Koloński Związek Katolickich Czeladników, który stał się zalążkiem dzisiejszego Dzieła Kolpinga. Wkrótce podobne związki zaczęły licznie powstawać w innych częściach Niemiec oraz w Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech i w innych krajach.

 

Ksiądz Adolph  Kolping zakładał bursy dla bezdomnej młodzieży, kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Wygłaszał setki kazań, wydawał własną gazetę, w której zamieszczał artykuły propagujące społeczną naukę Kościoła przeciwstawiając ją rozwijającej się wówczas myśli marksistowskiej. W swoich działaniach łączył tradycyjne formy miłosierdzia z nowocześnie zorganizowaną samopomocą społeczną. Bronił obecności chrześcijaństwa w życiu społecznym jako niezbędnej podstawy do jego harmonijnego i sprawiedliwego rozwoju.

 

Zmarł 4 grudnia 1865 r. w Kolonii, a jego pogrzeb stał się manifestacją tysięcy rzemieślników uważających go za swego troskliwego ojca.

 

Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1991 r. i ogłoszony „ojcem  nauki społecznej Kościoła Katolickiego” jako wzór do naśladowania dla współczesnego świata.

 

Adolf Kolping

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON