FORMACJA

 

Nowenna Jubileuszowa 2018 Roku

 

Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, zachęca nas wszystkich do przeżywania Nowenny Jubileuszowej w 2018 roku – od lutego do października. „Niech stanie się wspólną narodową modlitwą, przygotowującą nas do godnego przeżycia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę”.

 

Metropolita Krakowski pisze: „W przeżyciu jubileuszu odzyskania niepodległości, będziemy się starać przenikać duchem Ewangelii wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. W kolejnych miesiącach nowenny będziemy się modlić o postawę miłosierdzia wobec potrzebujących, o łaskę chrześcijańskiego świętowania niedzieli, o błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin, o solidne wykonywanie pracy i godny odpoczynek, o szacunek dla życia i jego obronę, o wolność od nałogów i uzależnień, o jedność i solidarność w naszej Ojczyźnie i w innych intencjach ważnych dla życia Kościoła i narodu.

 

Bardzo proszę, żeby wszystkie Rodziny Kolpinga wykorzystały ten szczególny czas włączając się w modlitwę i refleksję Nowenny Jubileuszowej. Na comiesięcznych spotkaniach możemy korzystać z materiałów formacyjnych przygotowanych przez Wydawnictwo św. Stanisława bądź z materiałów innych diecezji.

 

Kraków, 8 lutego 2018 r.

ks. Józef Jakubiec,

prezes ZCDK w Polsce

 

 

Wydawnictwo św. Stanisława BM przygotowało pomoce do przeżywania tej nowenny - Księgarnia.

 

Teksty tam zamieszczone można również pobrać w PDF, klikając na linki poniżej:

 

 


„Napełnieni Duchem Świętym”
Różaniec ratunkiem dla rodzin i pokoju

 

          Kochane Rodziny Kolpinga, Bracia i Siostry wraz z Księżmi Prezesami. Na początku Adwentu wspominamy dzień urodzin dla Nieba naszego Patrona Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga (4 grudnia 1865 r. w Kolonii) i  dzień jego przyjścia na świat (8 grudnia 1813 r. w Kerpen). Pierwszy to wspomnienie św. Barbary, Męczennicy, patronki górników. Drugi to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny. Ten kontekst zachęca do podzielenia się słowem i zachętą.

 

          1. Różaniec ratunkiem i ocaleniem dla rodzin i pokoju.

          Dobiega końca Jubileuszowy Rok 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie i 140-lecia Objawień Matki Najświętszej w Gietrzwałdzie. Tu Maryja w języku polskim prosiła polskie dzieci żyjące pod zaborem pruskim, aby modliły się codziennie na Różańcu o pokój. W 1917 roku w Fatimie Maryja prosiła dzieci portugalskie, aby też codziennie odmawiały Różaniec, aby błagać Boga o pokój i zakończenie I wojny światowej. Wielokrotnie przypominano nam prośbę Matki Bożej, abyśmy również my jako pokolenie XXI wieku codziennie odmawiali Różaniec - o pokój i nawrócenie grzeszników, którzy ranią Niepokalane Serce Maryji i Najświętsze Serce Jezusa. Widzimy i słyszymy o globalnych zagrożeniach pokoju światowego. Nie można być obojętnym wobec narastających zagrożeń życia i prześladowania chrześcijan w Syrii, Iraku i wielu krajach nękanych przez Państwo Islamskie. Musimy uwrażliwiać się na podstępne działania niszczące godność człowieka, mężczyzn i kobiet. Nie możemy milczeć wobec  niszczenia wspólnoty i jedności Narodu i Rodzin. Bożym ratunkiem i ocaleniem może być Różaniec. Święty Jan Paweł II w 2003 Roku Różańca prosił, ażeby coraz więcej ludzi Kościoła modliło się Różańcem w intencjach rodzin i o pokój dla całego świata. Wielu z nas włączyło się w narodową akcję „Różaniec do granic”, który 7 października był wielkim szturmem modlitewnym o pokój dla Ojczyzny, Europy i Świata. Za polskim przykładem taki szturm organizują Włosi i Irlandia. Dla wielu codzienny Różaniec jest już regułą i umiłowanym obowiązkiem.

 

          2. Zwróćmy uwagę na intencję powszechną, jaką Ojciec Święty Franciszek poleca wszystkim wierzącym w grudniu 2017: „Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń”.

Jakże inspirująca jest dla nas ta grudniowa intencja. Większość Rodzin Kolpinga tworzą osoby starsze. Seniorzy i seniorki spotykają się często w swoim gronie, a niebawem na kolejnej Senioriadzie w naszym DSF w Luborzycy. Wielu jest bardzo aktywnych. Dzielą się swoimi radościami m.in. w internecie i  na Facebooku. Trzeba, abyśmy w trosce o nowe pokolenie w naszych rodzinach i środowiskach starali się wspomagać młodzież i dzieci w zdobywaniu wiedzy i mądrości, w dobrym wychowaniu, w umacnianiu ducha patriotycznego i katolickiego.

W tym miejscu chciałbym szczególnie wyróżnić i podziękować za pracę z dziećmi i młodzieżą kilku Rodzinom Kolpinga: z Kłodawy Gdańskiej, Lipnicy Małej, Oświęcimia, Makowa Podhalańskiego, Jarosławia, Tczewa, Łęczyc i ... Przypuszczam, że są jeszcze inne Rodziny Kolpinga też ofiarnie współdziałające z młodym pokoleniem. Spodziewam się, że zechcą podzielić się swoim doświadczeniem.

 

          3. „ROK - Boga ROK” 2018. Proszę Was Bracia i Siostry o jeden dziesiątek Różańca każdego dnia za wszystkie Rodziny Kolpinga w Polsce. Módlmy się codziennie wzajemnie za siebie. Módlmy się o ducha JEDNOŚCI I WSPÓŁPRACY we wspólnym budowaniu Dzieła Kolpinga w naszej Ojczyźnie. Przez modlitwę różańcową nasze rodziny i wspólnoty będą stawały się Rodzinnymi Ogniskami Kochających - Boga, Rodziny, Ojczyznę, Kościół, a w nich dzieci, młodzież i osoby starsze, samotne i chore.

 

          4. Włączamy się w akcje charytatywne CARITAS niosące pomoc dla biednych wśród nas. Nastrój adwentowych przygotowań na przyjście Pana w Święta Bożego Narodzenia porusza naszą wrażliwość i wielkoduszność wobec biednych. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” zachęca do przygotowania i zapalenia świecy Caritas na stole wigilijnym. Nową propozycją Caritas Polskiej są „Tytki Charytatywne”. (Rodziny Kolpinga mogą postarać się, żeby były dostępne w kościele parafialnym. Można je otrzymać w Caritas swojej diecezji). „Tytki ” - tak są nazywane w archidiecezji poznańskiej torby papierowe, które można napełnić darami serca w postaci żywności długoterminowej: cukier, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze i środki higieniczne. Taką „tytkę miłosierdzia” przed Bożym Narodzeniem można przynieść do kościoła i zostanie przekazana rodzinie lub osobie potrzebującej pomocy.

 

          5. Pomoc dla Uchodźców w Syrii, Iraku, Libanie i Palestynie.

         Bogu dzięki, że obroniliśmy Polskę przed niekontrolowaną falą tzw. „uchodźców muzułmańskich”. Polska jest krajem bezpiecznym dla nas i dla gości z zagranicy, którzy chętnie odwiedzają naszą Ojczyznę. Rozumiemy tragiczną sytuację ludzi żyjących w krajach niszczonych przez wojny i bratobójcze konflikty. Staramy się pomagać naszym braciom na miejscu w ich krajach dotkniętych wojną i okrucieństwem Państwa Islamskiego. O taką pomoc proszą biskupi z Syrii, Iraku, Libanie czy Palestyny. Taka pomoc organizowana jest przez Caritas Polska p.n. „Rodzina Rodzinie”. Może byłoby możliwe, żeby któraś Rodzina Kolpinga włączyła się w taką solidarną pomoc dla konkretnej rodziny. Szczegółowe informacje można zdobyć na stronie: www.caritas.pl

 

          6. „Napełnieni Duchem Świętym”. Takim hasłem nasi Pasterze zapraszają nas do realizacji programu formacyjnego w roku 2018. Poprzez codzienną modlitwę z Różańcem i współpracę w dobrych dziełach będziemy odkrywać i rozwijać dary Ducha Świętego ofiarowane każdemu z nas w sakramencie bierzmowania.

 

         Wraz z Waszymi Duszpasterzami Prezesami przyłączam się z modlitwą o błogosławione przeżywanie czasu Adwentu i Bożego Narodzenia osobiście oraz we wspólnotach rodzinnych i w braterskich wspólnotach Rodzin Kolpinga za wstawiennictwem naszego Patrona i Matki Bożej Różańcowej.

 

W Krakowie, 8 grudnia 2017 r.
ks. Józef Jakubiec
Prezes Krajowy Dzieła Kolpinga w Polsce

 


Duchowość Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga

Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga jest osoba i przesłanie Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie Adolpha Kolpinga i jego dzieło.

Duchowość kolpingowska wyrasta z ogólnej duchowości chrześcijańskiej. Poprzez zainteresowanie człowiekiem oraz współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi prowadzi ona do specyficznej duchowości kolpingowskiej. Konkretyzuje się w wierze poszczególnych członków, w pracy parafialnej Rodziny Kolpinga i zaangażowaniu Dzieła Kolpinga w ważne sprawy społeczne i polityczne. Jest częścią zbawczej odpowiedzi Kościoła na poszukiwania i pytania dzisiejszego człowieka.

Decydującą cechą duchowości kolpingowskiej jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem

 • podczas codziennej modlitwy
 • podczas czytania Pisma Św. i słuchania Słowa Bożego
 • poprzez życie w Sakramentach
 • podczas uczestniczenia w Eucharystii

 

Wyrazem tej duchowości jest świadomość kolpingowskich sióstr i braci czerpania swojej wiary z wiary Kościoła, świadomość należenia do Kościoła, bycia Kościołem. Dla pojedynczego członka i dla Rodziny Kolpinga oznacza to konkretnie zakorzenienie w konkretnej parafii i utożsamienie się  z jej życiem.

Duchowość Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga polega przede wszystkim na żywotnej jedności duchowej postawy i postępowania w wierze, które pochodzi od wspólnoty i w różnorodny sposób na powrót tę wspólnotę buduje.

Elementarna duchowości kolpingowskiej jest wrażliwa i pełna odpowiedzialności postawa wobec spraw społecznych, otwartość na sprawy społeczne i gotowość do konkretnego zaangażowania się.

 

Formy wyrazu duchowości kolpingowskiej

Ważnymi elementami praktycznego wyrazu duchowości kolpingowskiej są:

Wspólnota rodzinna

Rodzinny charakter jest podstawowym elementem naszego stowarzyszenia, z którego nie można zrezygnować. Daje on bowiem poczucie pojedynczemu członkowi, że Rodzina Kolpinga i Dzieło Kolpinga są jego domem. Rodzinny charakter wspólnoty jest celem wyższym, który trzeba wspólnie zdobywać i umacniać.

 

Wspólnota towarzysząca życiu

“Wspólnota towarzysząca życiu” oznacza, że w naszym stowarzyszeniu możliwe jest dożywotnie członkostwo ludzi wszystkich grup wiekowych. Zawiera ona ponadto element całościowy, który Adolph Kolping sam ciągle podkreślał jako element charakteryzujący pracę związkową. Wspólnota towarzysząca życiu wymaga otwartości wobec wszystkich grup i warstw społecznych. Stąd działalność w Dziele Kolpinga nie powinna ograniczać się do określonych obszarów, jakkolwiek w ramach możliwości i z konieczności należy określić najważniejsze obszary działania.

 

Wspólnota drogi

Do wymienionych cech podstawowych duchowości Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga należy też “wspólnota drogi”. Jako lud Boży razem z Kościołem jesteśmy w drodze z Jezusem Chrystusem, który mówi sam: “Jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (św. Jan 14,6). Jako “wspólnota drogi” Rodzina Kolpinga musi towarzyszyć i pomagać swym członkom i innych ludziom w tej drodze. “Wspólnota drogi” polega na partnerstwie oraz uwzględnianiu potrzeb pojedynczych osób i grup  i wymaga szczególnie od kadry kierowniczej Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga wysokiego stopnia odpowiedzialności i partnerskiej współpracy.

 

Wspólnota kształceniowa i wspólnota akcji

“Wspólnota kształceniowa oraz wspólnota akcji” oznacza, że życie i działanie Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga dokonuje się poprzez różnorodne formy. W istocie chodzi tu o 3 dziedziny, które Adolph Kolping podał w swoim programie pedagogicznym: pracę kształceniową, czynne działanie oraz życie towarzyskie.

 

W ramach formacji duchowej Dzieło Kolpinga w Polsce 

 • organizuje pielgrzymki i czuwania modlitewne
 • włącza się w religijne życie parafii
 • prowadzi spotkania formacyjne i rekolekcje
 • uznaje wolną od pracy niedzielę dniem dla Boga i rodziny
 • wspiera obecność chrześcijan w życiu publicznym

Praktyki duchowe

 

 • modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie spotkania
 • modlitwa zgodnie z intencjami Apostolstwa Modlitwy
 • wspólna Msza Św. 4 grudnia w rocznicę śmierci błogosławionego Patrona
 • Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej (27 października)
 • pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z relikwiami bł. Adolpha Kolpinga  (marzec)
 • coroczne rekolekcje
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON