FORMACJA

Duchowość Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga

Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga jest osoba i przesłanie Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie Adolpha Kolpinga i jego dzieło.

Duchowość kolpingowska wyrasta z ogólnej duchowości chrześcijańskiej. Poprzez zainteresowanie człowiekiem oraz współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi prowadzi ona do specyficznej duchowości kolpingowskiej. Konkretyzuje się w wierze poszczególnych członków, w pracy parafialnej Rodziny Kolpinga i zaangażowaniu Dzieła Kolpinga w ważne sprawy społeczne i polityczne. Jest częścią zbawczej odpowiedzi Kościoła na poszukiwania i pytania dzisiejszego człowieka.

Decydującą cechą duchowości kolpingowskiej jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem

 • podczas codziennej modlitwy
 • podczas czytania Pisma Św. i słuchania Słowa Bożego
 • poprzez życie w Sakramentach
 • podczas uczestniczenia w Eucharystii

 

Wyrazem tej duchowości jest świadomość kolpingowskich sióstr i braci czerpania swojej wiary z wiary Kościoła, świadomość należenia do Kościoła, bycia Kościołem. Dla pojedynczego członka i dla Rodziny Kolpinga oznacza to konkretnie zakorzenienie w konkretnej parafii i utożsamienie się  z jej życiem.

Duchowość Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga polega przede wszystkim na żywotnej jedności duchowej postawy i postępowania w wierze, które pochodzi od wspólnoty i w różnorodny sposób na powrót tę wspólnotę buduje.

Elementarna duchowości kolpingowskiej jest wrażliwa i pełna odpowiedzialności postawa wobec spraw społecznych, otwartość na sprawy społeczne i gotowość do konkretnego zaangażowania się.

 

Formy wyrazu duchowości kolpingowskiej

Ważnymi elementami praktycznego wyrazu duchowości kolpingowskiej są:

Wspólnota rodzinna

Rodzinny charakter jest podstawowym elementem naszego stowarzyszenia, z którego nie można zrezygnować. Daje on bowiem poczucie pojedynczemu członkowi, że Rodzina Kolpinga i Dzieło Kolpinga są jego domem. Rodzinny charakter wspólnoty jest celem wyższym, który trzeba wspólnie zdobywać i umacniać.

 

Wspólnota towarzysząca życiu

“Wspólnota towarzysząca życiu” oznacza, że w naszym stowarzyszeniu możliwe jest dożywotnie członkostwo ludzi wszystkich grup wiekowych. Zawiera ona ponadto element całościowy, który Adolph Kolping sam ciągle podkreślał jako element charakteryzujący pracę związkową. Wspólnota towarzysząca życiu wymaga otwartości wobec wszystkich grup i warstw społecznych. Stąd działalność w Dziele Kolpinga nie powinna ograniczać się do określonych obszarów, jakkolwiek w ramach możliwości i z konieczności należy określić najważniejsze obszary działania.

 

Wspólnota drogi

Do wymienionych cech podstawowych duchowości Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga należy też “wspólnota drogi”. Jako lud Boży razem z Kościołem jesteśmy w drodze z Jezusem Chrystusem, który mówi sam: “Jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (św. Jan 14,6). Jako “wspólnota drogi” Rodzina Kolpinga musi towarzyszyć i pomagać swym członkom i innych ludziom w tej drodze. “Wspólnota drogi” polega na partnerstwie oraz uwzględnianiu potrzeb pojedynczych osób i grup  i wymaga szczególnie od kadry kierowniczej Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga wysokiego stopnia odpowiedzialności i partnerskiej współpracy.

 

Wspólnota kształceniowa i wspólnota akcji

“Wspólnota kształceniowa oraz wspólnota akcji” oznacza, że życie i działanie Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga dokonuje się poprzez różnorodne formy. W istocie chodzi tu o 3 dziedziny, które Adolph Kolping podał w swoim programie pedagogicznym: pracę kształceniową, czynne działanie oraz życie towarzyskie.

 

W ramach formacji duchowej Dzieło Kolpinga w Polsce 

 • organizuje pielgrzymki i czuwania modlitewne
 • włącza się w religijne życie parafii
 • prowadzi spotkania formacyjne i rekolekcje
 • uznaje wolną od pracy niedzielę dniem dla Boga i rodziny
 • wspiera obecność chrześcijan w życiu publicznym

Praktyki duchowe

 

 • modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie spotkania
 • modlitwa zgodnie z intencjami Apostolstwa Modlitwy
 • wspólna Msza Św. 4 grudnia w rocznicę śmierci błogosławionego Patrona
 • Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej (27 października)
 • pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z relikwiami bł. Adolpha Kolpinga  (marzec)
 • coroczne rekolekcje
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON