DZIEŁO KOLPINGA

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota katolików propagująca ideę „pomocy dla samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania.

 

Historia Dzieła Kolpinga liczy ponad 160 lat. Zostało ono powołane do życia w poł. XIX wieku jako Związek Czeladników skupionych wokół młodego księdza Adolpha Kolpinga zwanego „Ojcem rzemieślników”.

 

Obecnie istnieje ono w 61 krajach świata i zrzesza ponad 400 tys. członków, działających na rzecz swych lokalnych społeczności.

 

Dzieło Kolpinga tworzą katolickie stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. W Polsce funkcjonuje ponad 40 Rodzin Kolpinga, skupiających prawie 1200 członków w całym kraju.

 

W skład Rodzin Kolpinga wchodzą też autonomiczne grupy młodzieży zgromadzonej w Młodym Kolpingu.

 

Wszystkie polskie Rodziny Kolpinga zrzesza Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie posiadający osobowość prawną i status związku stowarzyszeń.

 

Związek jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ze swej siedziby w Kolonii (Niemcy) koordynuje działalność całej światowej wspólnoty kolpingowskiej.

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON