Uczestnicy Pierwszej Akademii Partycypacji Publicznej w Niepołomicach 15-17.06.2018
Trening dla pracowników młodzieżowych w Krakowie w dniach 16-20 maja 2018
Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Dzieła Kolpinga Dr. Markusa Demele.
Uczestnicy projektu „Tak, potrafię!”, którzy otrzymali dotacje w wysokości 20 000,00zł na założenie własnej firmy.
21 pracowników młodzieżowych z Polski, Rumunii i Serbii szkoliło się z zakresu przedsiębiorczości społecznej w Timisoarze
Ponad 100 osób wzięło udział w V Pielgrzymce Rodzin Kolpinga do trzech krakowskich sanktuariów

Dnia 8 czerwca 2018 r.  w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji zorganizowaliśmy spotkanie w formule kawiarenki obywatelskiej dotyczące naszego najnowszego narzędzia – piramidy innowacji -  stworzonego do pracy z liderami młodzieżowymi.  

 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszają na trzy dni spotkań z ekspertami podczas Akademii Partycypacji Publicznej w historycznych wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

 

W dniach 21 do 26 maja 2018r. odbyło się seminarium dla młodzieży „Razem sięgając za państwem ludzkiej godności”.

 

 

 

Skuteczna partycypacja publiczna NGO – partnerski projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC ma na celu rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Stąd też projekt skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek małopolskich NGO – członków, pracowników jak i wolontariuszy. 

 

Projekt "Model of Youth development for employment” (Młodzieżowy Model Zatrudnienia) obejmuje trzy organizacje partnerskie - dwie z krajów UE: Polskę i Rumunię, a także jedną z Bałkanów Zachodnich: Serbię.

 

Od czerwca 2016 r., Mieszkańcy Małopolski mogą uczestniczyć w projektach aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo  zamieszkujące powiaty: wielicki, olkuski, brzeski, wadowicki, oświęcimski oraz miasto Kraków. Projekty Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia oraz Małopolskie Aktywne Kobiety zakładają wzmocnienie kompetencji zawodowych osób w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia poprzez różnorodne ścieżki aktywizacyjne.

 

„Niedzielny Obiad dla Seniora”, przygotowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, pomaga seniorom wyjść z osamotnienia.

 

Pomóż oświetlić ugandyjski dom i zmienić życie rodziny. Wejdź na www.wiaderkopradu.pl i przyłącz się!

 

Dzieło Kolpinga to zorganizowana wspólnota katolicka zrzeszająca Rodziny Kolpinga – stowarzyszenia działające na terenie całej Polski. Realizujemy ideę samopomocy, co oznacza, że otrzymana pomoc ma być wykorzystana na stworzenie warunków do dalszej aktywności. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia. Kontynuujemy ideę naszego patrona bł. Adolpha Kolpinga.

Szkoła letnia  pt. „Four experiences, one common solution” odbyła się w dniach 29.08 – 04.09.2016 w miejscowości Stiavnicke Bane na Słowacji. W projekcie wzięli udział młodzi liderzy z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Spotkanie dotyczyło tematu migracji i mniejszości narodowych i etnicznych. Odbyły się wykłady, warsztaty oraz Flash Mob prezentujący wyniki warsztatów pośród lokalnej społeczności.

Projekt sfinansowano przy wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego.

Dzieło Kolpinga a społeczeństwo obywatelskie

Film biograficzny o Adolphie Kolpingu w niemieckiej wersji językowej.

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON