1%

   Wiemy, jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka ma RODZINA, dlatego w naszych działaniach koncentrujemy się na rodzinie. Chcemy, aby każdy człowiek bez względu na wiek, miał prawdziwą, kochającą się rodzinę, dającą siły i oparcie. Wiemy również, że nie zawsze tak jest. Wiele rodzin dotkniętych jest problemami, jak bezrobocie, alkoholizm, trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna, itp. Angażujemy się w rozwiązywanie problemów rodzin. Nie chcemy udzielać jednorazowej pomocy, lecz stwarzać możliwości działania.

• Prowadzimy stołówki i świetlice dla dzieci, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin dotkniętych problemami (Jarosław, Niepołomice, Maków Podhalański)
• Organizujemy kolonie dla dzieci i młodzieży (Niepołomice)

• Troszczymy się o edukację i czas wolny dzieci i młodzieży (Maków Podhalański, Tczew)

• Pomagamy osobom bezrobotnym znaleźć pracę, aby mogli zapewnić swojej rodzinie dobre i godne życie (Jarosław)

• Jesteśmy z osobami samotnymi, przebywającymi z dala od rodzin, w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziecka (Jarosław, Maków Podhalański.)
• Prowadzimy biblioteki, w których znajdują się książki i filmy dla całej rodziny (Maków Podhalański)

 

Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, możesz włączyć się w nasze działania przekazując 1% podatku jednej z Rodzin Kolpinga, posiadających statut Organizacji Pożytku Publicznego

 

Rodziny Kolpinga posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego:

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
3-go Maja 49
37-500 Jarosław
Bank: Bank PEKAO S.A. I O/Jarosław

Nr konta: 94 1240 2571 1111 0000 3345 5019

KRS: 0000033774

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim

ul. Kościelna 14

34-220 Maków Podhalański

Nr konta: 38 1020 1433 0000 1502 0040 9813

KRS: 0000008558

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach

ul. Piękna 2

32-005 Niepołomice

Nr konta:  33 8619 0006 0060 0600 0866 0001

KRS: 0000084670

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

ul. Wodna 8

83-110 Tczew

Nr konta:  05 8345 0006 0003 3646 2000 0001

KRS: 0000226295

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem

ul. Leśna 8

46-110 Kolonowskie

Nr konta 35890910162001000592420001

KRS 0000055501

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich

ul. Kościelna 11,  

46-058 Kolonowskie

Nr konta 27890910162001000660480001

KRS 0000176013

 

Jak przekazać 1% podatku?

•  wypełnić roczne zeznanie podatkowe – PIT (36, 37 lub 28) i obliczyć, ile wynosi 1% podatku należnego

•  wpisać nazwę i nr KRS  wybranej Rodziny Kolpinga mającej status OPP w odpowiednie rubryki PIT-u 

• złożyć/przesłać wypełniony PIT do swojego Urzędu Skarbowego

 

Co warto wiedzieć o przekazywaniu 1% podatku?
 • Mogą go przekazać tylko osoby fizyczne płacące podatek dochodowy.

 • Zeznanie należy złożyć najpóźniej  30 kwietnia.

 • W przypadku nadpłaty zaliczek na poczet należnego podatku  Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% należnego podatku. • W pozostałych przypadkach kwotę  podatku, którą należy  wpłacić do Urzędu Skarbowego należy  pomniejszyć o  wnioskowany do przekazania na rzecz OPP 1% podatku należnego.

 

Co warto wiedzieć o Organizacjach Pożytku Publicznego?

  • Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Organizacja ta może prowadzić działalność gospodarczą jedynie dla realizacji celów statutowych, a cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego. 
 •  Organizacja Pożytku Publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości.  Informacje dotyczące OPP można znaleźć na stronach internetowych www.pozytek.gov.pl oraz www.pozytek.ngo.pl

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON